Pasja rodzi się w naszym wnętrzu a jedynie jej „wytwory” uwidaczniają się na zewnątrz.