fotografia wszelkich osób, czynności i miejsc związanych z daną uroczystością ślubną.

Fotografia ślubna przeszła długą drogę, od zdjęć wykonanych w atelier. Ślub jest rytuałem przejścia i jednym z najważniejszych, przełomowych momentów w życiu człowieka. Nie ma obecnie wymiaru jedynie religijnego. 

Ślub jako spektakl medialny, definiując go jako wystylizowany i sformalizowany wzór zachowań i zakładając, że jednostka może ujawniać zrytualizowane podejście do wielu różnych sytuacji społecznych. 

Współcześnie narzeczeni funkcjonujący w kręgu kultury Zachodu zazwyczaj długo planują ślub i drobiazgowo przygotowują się do tej uroczystości.

Fotografia ślubna przeszła długą drogę, od zdjęć wykonanych w atelier ukazujących hierarchię i potwierdzających zawarcie związku małżeńskiego, poprzez inspirację fotografią obecną w przestrzeni publicznej, do opowieści o romantycznej miłości, która wpływa na wyobraźnię przyszłych małżonków. 

Obecnie coraz częściej przebieg uroczystości zaślubin jest podporządkowany procesowi tworzenia obrazów.

Narzeczeni, wybierając fotografa, sugerują się nie tylko ceną usługi, ilością otrzymanych zdjęć, opiniami klientów, ale także estetyką fotografii. Mają świadomość, że wybierają kreatora obrazów wyjątkowego dnia w ich życiu. Przygotowują także harmonogram dnia w taki sposób, aby w każdym ważnym dla nich wydarzeniu mógł uczestniczyć fotograf.

Zdarza się, że niektóre czynności są powtarzane (ubieranie się do ślubu, przysięga małżeńska), wykonywane celowo bardzo powoli (np. nakładanie obrączek). Niektóre działania podejmowane są tylko ze względu na potrzebę wykonania odpowiednich zdjęć (np. ustawienie butów na fotelu, zawieszenie sukni ślubnej na drzewie)

Fotografia ślubna pokazuje status społeczny nowożeńców, ale może także ukazać aspiracje związane z pragnieniem awansu społecznego. Daje możliwość kreowania własnego wizerunku, wizualnej manifestacji tego, kim małżonkowie chcieliby być. Warto podkreślić fakt, że fotografia ślubna utraciła już w dużej mierze charakter tylko prywatny i funkcjonuje w mediach.

Fotografia jest swoistego rodzaju manifestacją jednostki w kulturze obnażania i podglądania. Fotograficzna rejestracja z uroczystości zaślubin staje się pośrednikiem w relacjach społecznych w przestrzeni internetowej, służy do komunikacji i dzielenia się doświadczeniem.

fotografia zapożyczona

Zdaniem Douglasa Kellnera „jednostka staje się aktorem współczesnego spektaklu kulturowego”. Współczesne zaślubiny stanowią swoistego rodzaju widowisko, które ma za zadanie ukazanie piękna pary młodej i ich uczuć, ale także powinno być interesujące dla widza. Fotografia nie jest tylko narzędziem do tworzenia wspomnień i wspomagania pamięci, ale też do tworzenia atrakcyjnych obrazów życia i opowieści medialnych. W momencie wykonywania fotografii osoba fotografowana chce mieć wpływ na powstającą fotografię, zatem pozuje i uśmiecha się, aby wykreować idealny wizerunek siebie jako osoby atrakcyjnej, szczęśliwej i zakochanej. Następnie próbuje wpłynąć na fotografa poprzez udział w selekcji zdjęć i stosowanie technik retuszowania. Traci na znaczeniu fotografia, która koncentruje się tylko na rejestracji przebiegu uroczystości.

Guy Debord stwierdza: „Życie społeczeństw, w których panują nowoczesne warunki produkcji, przypomina olbrzymie zbiorowisko spektakli. Wszystko, co dawniej przeżywano bezpośrednio, oddaliło się, przybierając postać przedstawienia”15. W pewnym sensie można mówić o rezygnacji z bezpośredniego przeżycia, do którego potrzebne jest zaangażowanie. Większe znaczenie ma udana sesja fotograficzna, która im bardziej atrakcyjna, tym większą zdobędzie aprobatę wśród odbiorców. Nie może zatem być spontaniczna i niezaplanowana.

Hans Belting, autor Antropologii obrazu zwrócił uwagę, że odbiorca fotografii chętniej dostrzega w niej taką rzeczywistość, która została drobiazgowo zainscenizowana. Inspiracją do tych przedstawień stała się kultura masowa, która wywarła duży wpływ na fotografię ślubną. Środki masowego przekazu upowszechniają określony kanon piękna, co wpływa na prywatną sferę życia jednostki i kreowanie jej pragnień. Zjawisko glamour bez wątpienia znajduje swoje miejsce w kulturze masowej i wiąże się z próbą zaspokojenia potrzeb estetycznych.

Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner