Paulina i Łukasz ….

Jedynym, zachowanym z dawnych czterech pałaców królewskich Prus Wschodnich. Siedziba m.in. rodów Dönhoff, Stolberg-Wernigerode. Piękne założenie krajobrazowe, barokowy, ogromny pałac wzniesiony był w latach 1710-1714 wg projektu Johna von Collas, na kanwie projektu Jean de Bodta siedziby rodu Dönhoff we Friedrichstein pod Królewcem. Powiększony o boczne skrzydła w 1766 r., z jedyną zachowaną kaplicą memoratywną w Prusach z 1840 r. Wielka, dwukondygnacyjna budowla przykryta dachem mansardowym z czterokolumnowym portykiem od frontu. Prawie nie przekształcony, wnętrza obecnie puste, ale zachowane kominki, sztukaterie, polichromie. Otoczony wielkim, starym parkiem, w części barokowym, krajobrazowym, mocno dziś zdziczałym. Własność prywatna, na miejscu można uzyskać zgodę do zwiedzenia wnętrz.

„To człowiek człowiekowi najbardziej potrzebny jest do szczęścia. „

Myślę że: „..Szczęście jest tylko wtedy prawdziwe, kiedy się nim dzielimy….” 

Mazury..nie pamietam już kiedy ...

Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner