Monika w wersji analogowej

Orfeuszu gdzie jesteś…… Pomyliłeś znów piętra …….. Ja Cię czekam na ziemi ….. Piętro niżej od piekła…

Eurydyka czeka na odzew od strony Orfeusza, ten jednak nie odpowiada na pytania, dlatego podmiot liryczny prowadzi monolog dalej, wciąż jednak z nadzieją na ...

Taka budowa wiersza buduje szybkie tempo odczytu (7-10zgłoskowy), co daje obraz o nacechowaniu emocjonalnym wypowiedzi. Jednak pomiędzy krótkimi trzy lub czterowersowymi strofami występują pauzy. Podmiot liryczny oczekuje odpowiedzi na zadane uprzednio pytanie retoryczne. Taka budowa sprawia wrażenie chęci przejścia z monologu (wypowiedzi jednej osoby) do dialogu. Eurydyka czeka na odzew od strony Orfeusza, ten jednak nie odpowiada na pytania, dlatego podmiot liryczny prowadzi monolog dalej, wciąż jednak z nadzieją na słowa adresata wewnątrztekstowego.

Fotografia analogowa to fotografia tradycyjna, to pierwszy rodzaj fotografii, jaki odkryto – a dokładniej pierwszy sposób utrwalania rzeczywistości. Moim zdaniem ten rodzaj zapisu bardzo pasuje do recitalu. Czarno białe zdjęcia nadają odpowiedni klimat. Można poczuć atmosferę jaka panowała w trakcie koncertu Moniki

Piosenka aktorska – utwór słowno-muzyczny, w którym wokalista wykorzystuje aktorskie środki wyrazu obok środków muzycznych. Istotna jest tu aktorska interpretacja tekstu.

Kanon Piosenki Aktorskiej istniał chyba zawsze, ale – podobnie jak molierowski Pan Jourdain, który nie miał pojęcia, że mówi prozą – żaden z uczestników ani laureatów Konkursu Aktorskiej Interpretacji Piosenki nie zdawał sobie sprawy, że śpiewa piosenki, należące do Kanonu przez duże K.

Poezja śpiewana – pojemny i nieprecyzyjnie określony gatunek słowno-muzyczny, w którym utwory składają się z tekstu poetyckiego, który w zamierzeniu twórcy nie był przeznaczony do śpiewu (w przeciwieństwie do piosenki poetyckiej. Najczęściej są to kompozycje o charakterze ballady, głębokiej treści, wyszukanej, często delikatnej melodii oraz skromnej aranżacji (zwykle na gitarę lub fortepian).

Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner