Starogard Gdański 2023

W kontekście fotografii tradycyjnej, która stoi w opozycji do współczesnych rodzajów cyfrowej rejestracji na urządzeniach elektronicznych, określenie to wskazuje na jej bezpośrednie źródło w dalekiej przeszłości. Słowo „analogowy” w kontekście pierwotnego medium fotograficznego oznacza więc coś archaicznego, zamierzchłego, pochodzącego z „dawnych czasów” i właśnie w taki, a nie inny sposób należy rozumieć jego znaczenie.

Z kolei chcąc doprecyzować charakterystykę pierwszych technik fotograficznych, powinniśmy skupić się na ich chemicznej proweniencji i to właśnie z takiej perspektywy powinniśmy ją przede wszystkim różnicować względem tego, co technologia cyfrowa oferuje nam dzisiaj. 

Fotografia chemiczna jest więc określeniem bardziej trafnym oraz precyzyjnym – aspekt chemiczny jest również pierwszym czynnikiem, który wskazuje na odmienność oraz wyjątkowość pierwotnego procesu względem współczesnych form tworzenia zdjęć.

„(…) większości z nas wydaje się, że to aparat cyfrowy podatny jest na większe manipulacje. Nie jest to do końca prawdą – manipulacje na obrazie analogowym mogą być tym bardziej zaskakujące z tego względu, że wydają się być zapisem niezmienialnym na emulsji światłoczułej (…)” – M. Kolarz

„ ……rejestracja cyfrowa w dalszym ciągu nie wyprzedziła fotografii analogowej w kontekście wielkości zapisu obrazu oraz idącą z nią w parze możliwości rejestracji ogromnych rozdzielczości tegoż obrazu.”