Rekonstrukcja wojennych wydarzeń z II Wojny Światowej 1939 – 1945

Rekonstrukcja w Bytoni, odbyła się na przyszkolnym boisku .  Wg słownika polskiego, rekonstrukcja to odtworzenie czegoś na podstawie zachowanych fragmentów, szczątków, przekazów itp.; też: rzecz odtworzona. 
• rekonstrukcyjny • rekonstruować

Bytonia w wersji analogowej