Plener w Piotrkowie Trybunalskim. Sesja odbyła się w nowootwartej bibliotece.

W dniach 29 maja – 2 czerwca br. odbył się plener fotograficzny pod nazwą XIII MIĘDZYNARODOWE, PLENEROWE SPOTKANIA FOTOGRAFICZNE WSCHÓD-ZACHÓD 2019 „KREACJE”. Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Powiatu Piotrkowskiego, wsparcia finansowego udzieliło Miasto Piotrków Trybunalski. Jednym z powodów zorganizowania pleneru było uczczenie 25-lecia działalności Piotrkowskiego Towarzystwa Fotograficznego Fcztery. Część oficjalna obchodów, połączona z wernisażem jubileuszowej wystawy fotografii członków Towarzystwa, odbyła się w piotrkowskim muzeum.
Siedzibą pleneru był ośrodek wypoczynkowy Anpol w Sulejowie, natomiast sesje i plany fotograficzne miały miejsce na terenie powiatu piotrkowskiego oraz w Piotrkowie Trybunalskim. Uczestnikami spotkania było około 50 osób, głównie członków towarzystw fotograficznych z Białorusi, Czech, Słowacji i Ukrainy oraz oczywiście z Polski.