Samuela

Sesja w trakcie warsztatów Mazowieckiego Spotkania Fotograficznego. Wersja analogowa