Izabela

Plener w Piotrkowie Trybunalskim. Sesja odbyła się w nowootwartej bibliotece. W dniach 29 maja – 2 czerwca br. odbył się plener fotograficzny pod nazwą XIII MIĘDZYNARODOWE, PLENEROWE SPOTKANIA FOTOGRAFICZNE WSCHÓD-ZACHÓD 2019 „KREACJE”. Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Powiatu Piotrkowskiego, wsparcia finansowego udzieliło Miasto Piotrków Trybunalski. […]

Monika w burleskowym klimacie

Burleska – forma teatralna używająca w ograniczonym zakresie muzyki – głównie recitativo i pieśni. Powstała w XVIII wieku jako parodia poważnych tematów, często dzieł operowych lub operetkowych. W formie plebejska, nierzadko wulgarna. Burleska pojawia się w drugiej połowie XIX wieku w Stanach Zjednoczonych jako odmienna […]